Latest tweets that mention gplanet.co.il

beny 讘谞讬馃嚠馃嚤

RT @GuyBechor: 专讗砖 讛诪诪砖诇讛 (讛讗讜讜谞讙诇讬住讟) 住拽讜讟 诪讜专讬住讜谉, 砖讜拽诇 诇讛讻讬专 讘讬专讜砖诇讬诐 讻讘讬专转 讬砖专讗诇, 讜诇讛注讘讬专 讗转 讛砖讙专讬专讜转 讛讗讜住讟专诇讬转 讗诇讬讛. 讻诪讜 讻谉 讛讜讗 爪驻讜讬 诇鈥https://twitter.com/beny00478291

7 minutes ago

讬讗讬讗

RT @GuyBechor: 专讗砖 讛诪诪砖诇讛 (讛讗讜讜谞讙诇讬住讟) 住拽讜讟 诪讜专讬住讜谉, 砖讜拽诇 诇讛讻讬专 讘讬专讜砖诇讬诐 讻讘讬专转 讬砖专讗诇, 讜诇讛注讘讬专 讗转 讛砖讙专讬专讜转 讛讗讜住讟专诇讬转 讗诇讬讛. 讻诪讜 讻谉 讛讜讗 爪驻讜讬 诇鈥https://twitter.com/yaiir55532

8 minutes ago

Guy Bechor

专讗砖 讛诪诪砖诇讛 (讛讗讜讜谞讙诇讬住讟) 住拽讜讟 诪讜专讬住讜谉, 砖讜拽诇 诇讛讻讬专 讘讬专讜砖诇讬诐 讻讘讬专转 讬砖专讗诇, 讜诇讛注讘讬专 讗转 讛砖讙专讬专讜转 讛讗讜住讟专诇讬转 讗诇讬讛. 讻诪讜 讻谉 讛鈥 https://t.co/F62GrWmRsBhttps://twitter.com/GuyBechor

15 minutes ago

讚诇讬讛 专讜讝谉

RT @GuyBechor: 谞讬住, 爪专驻转: 讗专讘注讛 爪注讬专讬诐 讬讛讜讚讬讬诐 讛讜讻讜 讘专讞讜讘 讘砖讘转 诇驻谞讜转 讘讜拽专, 讻讬 讗讞讚 诪讛诐 注谞讚, 讘讞讜爪驻转讜, 转诇讬讜谉 诪讙谉 讚讜讚. 讛诐 讛讜转拽驻讜 讘讬讚讬 讗专讘注讛 讗讞专鈥https://twitter.com/DaliyaRozen

50 minutes ago

george

RT @GuyBechor: 讬讛讜讚讬诐 诇讗 讛讜讝诪谞讜 诇讻谞住 砖诇 诪驻诇讙转 "讛诇讬讬讘讜专" 讘讘专讬讟谞讬讛. 讻专讟讬住诐 砖诇 讬讛讜讚讬诐, 砖讛住驻讬拽讜 诇拽谞讜转 - 讘讜讟诇. 讝讛 讛讞诇 讘砖谞讗转 讬砖专讗诇, 讜注讻砖讬讜 讛讙讬注 讙鈥https://twitter.com/ff1960ff

1 hour ago

Latest tweets that mention 鈥溩愖 讛讗拽讟讜讗诇讬讛 讜讛驻专砖谞讜转 砖诇 讚"专 讙讬讗 讘讻讜专- Gplanet鈥

No results