Latest tweets that mention www.oyyun.com

di#a

@95L4NE la ilahe illallah mi ddersin oyyun mu oynarsii helin🙈🙈🙈🙈https://twitter.com/GIVEITTOM4E

3 days ago

duru|🤍

@laravekalbi duuursun zaman dursun diyorsun daa oyyun değil ki yaşamaaaakhttps://twitter.com/merkurkedisio0

6 days ago

Latest tweets that mention “RG Bilişim”

No results