Latest tweets that mention www.sarbazi.us

No results

Latest tweets that mention “نظام وظیفه و خدمت سربازی”

May

14 سال پیش در چنین روزی سوار بر اتوبوس داشتم با برگه معرفی نظام وظیفه در دست میرفتم پادگان. کیرم تو تک تک لحظات خدم… https://t.co/u4F1I0SIaL

https://twitter.com/sunpadh

1 month ago

Alotchka

RT @hediekimiaee: هنوز در ماده ۳۳ #نظام_وظیفه بند ۸ و در #کارت_پایان_خدمت ترنس‌ها علت معافیت‌شان انحراف جنسی عنوان می‌شود که بعد از گرفتن ک…

https://twitter.com/Alotchka

1 month ago

hediekimiaee

هنوز در ماده ۳۳ #نظام_وظیفه بند ۸ و در #کارت_پایان_خدمت ترنس‌ها علت معافیت‌شان انحراف جنسی عنوان می‌شود که بعد از گ… https://t.co/SFVdYwgL12

https://twitter.com/hediekimiaee

1 month ago

baranmoshavereh

فراخوان انجام پروژه کسر خدمت سربازی در موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی پروژه کسری خدمت سربازی یکی از تسهیلات ن… https://t.co/M6wfRlrJGW

https://twitter.com/baranmoshavereh

1 month ago