Latest tweets that mention www.sarbazi.us

Alireza Sarbazi 🇨🇭

@TolShabnam چه شاد و قشنگه 🙂https://twitter.com/alireza_sarbazi

7 hours ago

Alireza Sarbazi 🇨🇭

@Tizbar_ir کی گفته قانون حامی این قتل هاست؟ اظهار نظر در مورد چیزی که نمی دونیم جایزه داره؟https://twitter.com/alireza_sarbazi

1 day ago

Alireza Sarbazi 🇨🇭

@Alighazizade مساله این نیست که نمی رند بازی کنند. اون گذرنامه برای ورود به اسراییل معتبر نیست.https://twitter.com/alireza_sarbazi

1 day ago

Alireza Sarbazi 🇨🇭

@simin_srb طبیعت به زن ظلم کرده و حقیقتش هیچ چیزی هیچ وقت در این زمینه عوض نمی شه.https://twitter.com/alireza_sarbazi

1 day ago

Latest tweets that mention “نظام وظیفه و خدمت سربازی”

سعید جونیور هفدهم

"آمادگی در جهت دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و ایحاد و ارتقاء امنیت در کشور و انجام خدمت… https://t.co/nLAOz9yEq7

https://twitter.com/SaeidJ17

1 month ago

Maverick

RT @akharesh_ke_chi: اگر سازمان آموزش پرورش بذاره از دوران دانش آموزى جون سالم به در ببرى، يا ميرى دانشگاه كه اونجا هم يا ميبرت زندان يا با…

https://twitter.com/partizan_khaste

1 month ago

Mori

اگر سازمان آموزش پرورش بذاره از دوران دانش آموزى جون سالم به در ببرى، يا ميرى دانشگاه كه اونجا هم يا ميبرت زندان يا… https://t.co/6k1VLxp37g

https://twitter.com/akharesh_ke_chi

1 month ago

رِت باتلر

یاماگاتا آریتومو، سامورایی سابق و فرمانده ارتش جدید ژاپن، در سال 1869 به اروپا رفت و فروتنانه در آنجا آموزش نظامی د… https://t.co/OtMZYs44ES

https://twitter.com/RhettButlerIR

1 month ago