Latest tweets that mention www.xuui.net

Hafungie

Ui biết là trẻ con cơ mà càng ngày càng thấy ghét cái nhóm kia là thế nào nhỉ 🤣 Thấy lên nhận giải cái là bỏ xừ tai… https://t.co/oGUGB87FTdhttps://twitter.com/hafungie

19 hours ago

Jes ☆

RT @ForksRbdj: [13/12 04:50] Xu 💜: Ui ela tem altas músicas ela kkk [13/12 04:51] Xu 💜: Tô amando acordar e ver isso ♥♥🤗https://twitter.com/ForksRbdj

1 day ago

Jes ☆

[13/12 04:50] Xu 💜: Ui ela tem altas músicas ela kkk [13/12 04:51] Xu 💜: Tô amando acordar e ver isso ♥♥🤗https://twitter.com/ForksRbdj

1 day ago

Marjorie Angus

kadaghan bang WHAT IF's sayu sa buntag ui... "Whatvif nag engineering ko?" "What if wala ko nihawa sa XU?" 😩😭https://twitter.com/meeejoy23

2 days ago

먕이🍦[각하왕자네 곤쥬]👭

@xu_xeo_n 그치!!앞으로 투샷 많이 가져올ㄹ겡!!(?)https://twitter.com/meang_Ui

2 days ago

Latest tweets that mention “Xu.Design”

No results