Latest tweets that mention ctaxnews.com.cn

No results

Latest tweets that mention “中国税网”

华闻聚焦网

中国人的智商税,是诺贝尔奖得主收到的另一份馈赠 - 华闻聚焦网 https://t.co/b95vKjHQFP https://t.co/ur7rar1hjY

https://twitter.com/ChinaNewsFocus

1 month ago

曲子徽(新号)@Mikeyehui

【超载不是货卡司机而是制度之殇!】超载货卡又成无锡高架侧翻的替罪羊——网民早预见。货卡超载是结果而原因是制度之殇:高燃油税+高价公路+乱罚款。3000万中国货卡作为最弱势群体成为权殇最佳替罪羊:中国经济最大贡献者总是被反复割韭菜—… https://t.co/KcA00eUgnS

https://twitter.com/Mikeyehui1

1 month ago