Latest tweets that mention justice.gov.il

鈦︷焽焽别煏奩aniv Ben-Yosef馃晩馃嚠馃嚤

@ArbivDani @gantzbe 讗讝 诇讙讘讬 讛-99: https://t.co/Spehui6xZ- j 诪讞讻讛 诇讻驻讬讬诐.https://twitter.com/yanivby

2 days ago

谞讬住讬诐 住讜驻专

@alrozens @menygliz2 驻讛 诪讚讜讘专 注诇 诪讗讜转 诪讬诇讬讜谞讬诐 砖讛转讗讙讬讚 拽讬讘诇 诇讻讗讜专讛 讻转诪讜专讛 砖讜讞讚讬转. 讛讗讜专讙谉 讛讜讗 讘注诇讬 讛讞讘专讛. 讗讬讝讛 砖讬拽讜诇鈥 https://t.co/zr4MMPhXG0https://twitter.com/Nissim_Sofer

3 days ago

谞讬住讬诐 住讜驻专

@Yanix2Go 讘讘拽砖讛, 讛谞讞讬讜转 1.14 诇谞讜讞讜转讱 https://t.co/QpE3X9zjTVhttps://twitter.com/Nissim_Sofer

3 days ago

Yonatan

@SabzerouS @michael_dvorin 诪驻谞讛 讗讜转讱 诇讛谞讞讬讛 1.14 砖诇 驻专拽诇讬讟 讛诪讚讬谞讛 砖讬 谞讬爪谉 砖讻讜转专转讛 "诪讚讬谞讬讜转 讛转讘讬注讛 讘讛注诪讚讛 诇讚讬谉 驻诇讬诇讬鈥 https://t.co/QtDEDVHhy2https://twitter.com/RealYonatanM

3 days ago

Latest tweets that mention 鈥溩炞┳ㄗ 讛诪砖驻讟讬诐鈥

yossip1603

@EtiRiis 专讜谞讬 讚谞讬讗诇 讬专讚 诪讛驻住讬诐. 讛讙讬注讛 讛注转 砖讙谞抓 讬讜讻讬讞 讗转 注爪诪讜, 讗转 讛讻讗专讬讝诪讛 砖诇讜 讜讗转 讛讬讻讜诇转 诇讛讬讜转 诇爪讚 谞转谞讬讛讜 讜诇讬讬爪讙 讗转鈥 https://t.co/Cz3ohV27RJ

https://twitter.com/yossip1603

22 hours ago