Latest tweets that mention makfax.com.mk

Έλα Ρε 🇦🇫

RT @Jovanowsky: "Министерството за култура го осуди вандализмот, бара да се заштити уништениот Аквадукт." _________________ - Кој да го зашти…https://twitter.com/krizirame

5 hours ago

MAKEDON

RT @Jovanowsky: "Министерството за култура го осуди вандализмот, бара да се заштити уништениот Аквадукт." _________________ - Кој да го зашти…https://twitter.com/JasTiTaaNie

5 hours ago

ja-ja

RT @Jovanowsky: "Министерството за култура го осуди вандализмот, бара да се заштити уништениот Аквадукт." _________________ - Кој да го зашти…https://twitter.com/burdush_gv

6 hours ago

Stormfire

RT @Jovanowsky: "Министерството за култура го осуди вандализмот, бара да се заштити уништениот Аквадукт." _________________ - Кој да го зашти…https://twitter.com/TempestOfFlame

6 hours ago

︽☆︽ Чиз™ ︽☆︽ #АΨ

RT @Jovanowsky: "Министерството за култура го осуди вандализмот, бара да се заштити уништениот Аквадукт." _________________ - Кој да го зашти…https://twitter.com/C4i7Z

6 hours ago

Latest tweets that mention “Почетна”

No results