Latest tweets that mention www.baraha.com

Jaabiri04

RT @BBCSomali: Baraha bulshada waxaa ka bilawday ol'ole wacigelin ah oo lagu guubaadinayo guurka dadka la takooro. Sideed u aragtaa arrinta…https://twitter.com/jaabiri04

8 minutes ago

mohammad Ropple

RT @BBCSomali: Baraha bulshada waxaa ka bilawday ol'ole wacigelin ah oo lagu guubaadinayo guurka dadka la takooro. Sideed u aragtaa arrinta…https://twitter.com/iam252s

17 minutes ago

🇬 🇪 🇱 🇴

hindi talaga mapakali yung kamay ko kapag hawak ko na ang barahahttps://twitter.com/AAlmosera

24 minutes ago

Naasir Eyman

RT @BBCSomali: Baraha bulshada waxaa ka bilawday ol'ole wacigelin ah oo lagu guubaadinayo guurka dadka la takooro. Sideed u aragtaa arrinta…https://twitter.com/NaasirEyman

31 minutes ago

Latest tweets that mention “Baraha - Indian Language Software (Official Site) - Typing Software, Free Trial, Free Download, Text Editor Software and Fonts, Kannada Software”

No results