Latest tweets that mention fpt.com.vn

Fintech Vietnam

Fintech: Is this the new trend in Vietnam? https://t.co/kUnDEfxgBy #Fintech #DigitalFinance https://t.co/KbhR5ERFtChttps://twitter.com/FintechVN

1 month ago

Latest tweets that mention “Công ty cổ phần FPT”

Điện tử Tuấn Anh

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (gọi tắt là FPT Retail) là một thành viên của Tập đoàn FPT Việt Nam. https://t.co/u10bPCVPcA

https://twitter.com/AnhLee59260332

1 month ago

CareerBuilder.vn

FPT Telecom - Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Tuyển Dụng Vị Trí Giảng Viên Kỹ Thuật ✔️Thông Tin Tuyển Dụng: Nơi... https://t.co/KB933evjKd

https://twitter.com/CareerBuilderVi

1 month ago