Latest tweets that mention fuw.edu.pl

Zapytaj fizyka

Czy fotony są nośnikami pola elektromagnetycznego? https:/- /t.co/z6RKWZdFy8 #foton #mechanikakwantowa… https://t.co/So38XlQ0C4https://twitter.com/ZapytajFizyka

5 hours ago

Zapytaj fizyka

Czy człowiek mógłby przebywać w atmosferze Wenus? https://t.co/cUswtT7UO- p #kosmos #UkładSłoneczny #Wenus #atmosfera #ciśnienie #temperaturahttps://twitter.com/ZapytajFizyka

2 days ago

Zapytaj fizyka

Czy można pobrać energię z próżni? https://t.co/HnMTwba9- sc #próżnia #energia #cząstkielementarnehttps://twitter.com/ZapytajFizyka

6 days ago

Zapytaj fizyka

Czy odpady radioaktywne mogą służyć jako źródło energii? https://t.co/TrtwCoK- 5At #fizykajądrowa #odpadyradioaktywne… https://t.co/iAFceUaehwhttps://twitter.com/ZapytajFizyka

1 week ago

Zapytaj fizyka

Dlaczego oś ziemska jest nachylona względem ekliptyki? https://t.co/8992b- yenCQ #Ziemia #UkładSłoneczny #planeta #kosmos #ekliptykahttps://twitter.com/ZapytajFizyka

1 week ago

Latest tweets that mention “Home - Faculty of Physics University of Warsaw”

No results