Latest tweets that mention www.giacngo.vn

Thu

@Thinng90971397 Amen!!!-ng dân tàu vẫn thờ ơ trước cái độc ác của cs & trước chết của đồng loại…vậy biểu tỉnh trả có ý nghĩa gì cả@?-amen!!!https://twitter.com/Thu20673090

4 days ago

Vẫy cà rốt để giải cứu Hanbin

@hanie1990 @yecunyaji1 T k đồng ý quan điểm này của bạn. Đúng là bạn ấy support tốt trong việc vote cho nhóm, nhưng… https://t.co/2xsJGbmC41https://twitter.com/o_day_vi_Hanbin

5 days ago

Latest tweets that mention “Giác Ngộ Online - Cơ quan ngôn luận của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP.Hồ Chí Minh”

No results