Latest tweets that mention www.ong.com

Ester Pinart

"Pilot, mestre, metge, col·laborador d’una ONG. Com s’ha pogut esvair, això? Què us ha passat? En quin moment…?"… https://t.co/bfe5uYUAtohttps://twitter.com/ester_pb

4 weeks ago

Marc Aloy ||*|| T134

Colpidor. Llegiu-lo. https://t.co/LgSd9U1vBs·labor- ador-duna-ong-com-sha-pogut-e- sfumar-aixo-que-us-ha-passat/https://twitter.com/marc_aloy

4 weeks ago

Latest tweets that mention “”

No results