Latest tweets that mention www.oxbridgedu.org

No results

Latest tweets that mention “出国留学_留学费用_美国留学_津桥留学【22年专注留学服务】”

jhsj588

@RhTGG8d4AErkVK1 @2018xinsheng 请问一下在大是大非的问题容的你说来说去?你觉得不严重!台湾人说台湾不好,台湾人不也说他们卖台吗?容许你说了做了,然到就不能让人评论?既然出来卖了还要什么牌坊?你说你拍学… https://t.co/0epTlSL74Y

https://twitter.com/jhsj5881

4 weeks ago

中国語複文bot

【只有…才…】「…があって初めて…」 只有父母同意,你才能出国留学。 Zhǐyǒu fùmǔ tóngyì, nǐ cái néng chū guó liúxué. 「両親の同意があって初めて、国外へ留学できる」

https://twitter.com/FukubunZh

4 weeks ago